Политика на сайта

С достъпа до сайта E ROMENGE и неговото ползване вие приемате настоящата политика без каквито и да било ограничения или условия. По тази причина вашето посещение на сайта E ROMENGE става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © Е РОМЕНГЕ ЕООД

Съдържание

Сайтът Е РОМЕНГЕ съдържа информация с новини.

Цялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията.

Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

Въпреки че Е РОМЕНГЕ полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да се гарантира, и Е РОМЕНГЕ не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било от информациите на този сайт. Както сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *